વેલ્યુ એડિશન.

સુ પ્રભાત! વેલ્યુ વિશે લખેલું એ આપડે પહેલા જોઈ ગયા.. ગમે એ વસ્તુ ની વેલ્યુ તો હોઈ જ છે એવું અને અલગ અલગ લોકો ને અલગ અલગ વસ્તુ ની અલગ અલગ વેલ્યુ હોઈ છે. હવે વાત એવી છે કે જે વસ્તુ ની વેલ્યુ હોઈ છે એ માં અમુક વસ્તુ માં વેલ્યુ એડિશન પણ હોઈ છે. […]

Read More વેલ્યુ એડિશન.

વેલ્યુ

વાત છે માણહ બોલતો હોઈ છે કે એની વેલ્યુ શુ છે? તો એજ વાત પર વાત છે. સોય નાની હોઈ તો પણ એનાથી સીવી ને કપડાં ની સિલાઈ કરેલી હોઈ છે તો એ સોય ની વેલ્યુ છે એ અલગ વાત છે કે તમે સીધે સીધા સિવડાવી ને લાવી ને પહેરો છો એટલે ન ધ્યાન માં […]

Read More વેલ્યુ

તફાવત

ડિફરન્સ, અલગતા, તફાવત દુનિયા બનેલી જ છે એ તફાવત થી, અને લોકો બેઠા છે બધા માં તફાવત પાડવા.. અલગતા બતાવવા જે અલગ છે એ છે જ કોઈ પળ એક સરખી નથી હોતી એમાં પણ તફાવત જોવા મળે છે. ચાંદ જેવી ચાંદની તમને બીજે નય મળે કે તમે શોધી નય શકો. સૂરજ જેવો જ સૂરજ બીજે […]

Read More તફાવત

મિત્ર નો અનુભવ

તાજેતરમાં માં મારા મિત્ર ને થયેલ અનુભવ …..તેણે મને એક વહાત્સપ્પ  દ્વારા કહેલ તે સારો લાગેલ એટલે તે અહીં પોસ્ટ કરી રહ્યો છું… આશા રાખું છું કે તે અનુભવ તમને પણ ગમશે.. મીત્ર :    થોડા દિવસ પહેલા થયેલ સ્વઅનુભવ સરસ મજાના વરસાદી વાતાવરણમાં જૂનાગઢની ગિરનાર તળેટી તરફ જવાનું મન થયું. એક ઓટો રીક્ષા પકડી […]

Read More મિત્ર નો અનુભવ